?!DOCTYPE html> 拍拍拍无挡视频免费1000 葫芦岛运动地板结构_q动,体育球实木q动木地板生产厂?/title> <meta name="keywords" content="拍拍拍无挡视频免费1000,," /> <meta name="description" content="拍拍拍无挡视频免费1000(willszz.com),,外交部称美国是退群世界冠军" /> <link rel="stylesheet" href="/style/css/swiper.min.css"> <link rel="stylesheet" href="/style/css/jPages.css"> <link rel="stylesheet" href="/style/css/font.min.css"> <link rel="stylesheet" href="/style/css/animate.min.css"> <link rel="stylesheet" href="/style/css/main.css"> </head> <body><h1><a href="http://willszz.com/">޵Ƶ1000</a></h1> <!--header--> <div class="header_wrap"> <!-- pcDW一?-> <div class="header fixed_top wow fadeInDown "> <div class="container"> <div class="left logo"> <img src="http://www.willszz.com/style/images/logo.png" alt=""> </div> <div class="right header_nav"> <ul class="header_nav_list clearfix"> <li> <a href="http://www.willszz.com"> <p class="nav_name">首页</p> <p class="nav_en">HOME</p> <span class="nav_dot"></span> </a> </li> <!-- 企业?-> <li> <a href="http://www.willszz.com/plus/1.html"> <p class="nav_name">企业?/p> <p class="nav_en">enterprise profile</p> <span class="nav_dot"></span> </a> </li> <!-- 体育木地?-> <li> <a href="http://www.willszz.com/tiyumudiban/1.html"> <p class="nav_name">体育木地?/p> <p class="nav_en">wood floor</p> <span class="nav_dot"></span> </a> </li> <!-- 舞蹈地胶--> <li> <a href="http://www.willszz.com/wudaodijiao/1.html"> <p class="nav_name">舞蹈地胶</p> <p class="nav_en">Dance floor rubber</p> <span class="nav_dot"></span> </a> </li> <!-- q动地板--> <li> <a href="http://www.willszz.com/yundongdiban/1.html"> <p class="nav_name">q动地板</p> <p class="nav_en">拍拍拍无挡视频免费1000Sports flooring</p> <span class="nav_dot"></span> </a> </li> <!-- 塑胶地板--> <li> <a href="http://www.willszz.com/sujiaodiban/1.html"> <p class="nav_name">塑胶地板</p> <p class="nav_en">拍拍拍无挡视频免费1000Plastic floor</p> <span class="nav_dot"></span> </a> </li> <!-- 工程案例--> <li> <a href="http://www.willszz.com/case/1.html"> <p class="nav_name">工程案例</p> <p class="nav_en">successful case</p> <span class="nav_dot"></span> </a> </li> <!--新闻资讯--> <li> <a href="http://www.willszz.com/news/1.html"> <p class="nav_name">新闻资讯</p> <p class="nav_en">拍拍拍无挡视频免费1000Floor News </p> <span class="nav_dot"></span> </a> </li> <!--联系我们--> <li> <a href="http://www.willszz.com/lianxi/3.html"> <p class="nav_name">联系我们</p> <p class="nav_en">contact us</p> <span class="nav_dot"></span> </a> </li> </ul> </div> </div> </div> <!-- pcDW二?-> <div class="header fixed_top_scroll wow fadeInDown"> <div class="container"> <div class="left logo"> <img src="http://www.willszz.com/style/images/logo.png" alt=""> </div> <div class="right header_nav"> <ul class="header_nav_list clearfix"> <li> <a href="http://www.willszz.com"> <p class="nav_name">首页</p> <p class="nav_en">HOME</p> <span class="nav_dot"></span> </a> </li> <!-- 企业?-> <li> <a href="http://www.willszz.com/plus/1.html"> <p class="nav_name">企业?/p> <p class="nav_en">enterprise profile</p> <span class="nav_dot"></span> </a> </li> <!-- 体育木地?-> <li> <a href="http://www.willszz.com/tiyumudiban/1.html"> <p class="nav_name">体育木地?/p> <p class="nav_en">wood floor</p> <span class="nav_dot"></span> </a> </li> <!-- 舞蹈地胶--> <li> <a href="http://www.willszz.com/wudaodijiao/1.html"> <p class="nav_name">舞蹈地胶</p> <p class="nav_en">Dance floor rubber</p> <span class="nav_dot"></span> </a> </li> <!-- q动地板--> <li> <a href="http://www.willszz.com/yundongdiban/1.html"> <p class="nav_name">q动地板</p> <p class="nav_en">Sports flooring</p> <span class="nav_dot"></span> </a> </li> <!-- 塑胶地板--> <li> <a href="http://www.willszz.com/sujiaodiban/1.html"> <p class="nav_name">塑胶地板</p> <p class="nav_en">Plastic floor</p> <span class="nav_dot"></span> </a> </li> <!-- 工程案例--> <li> <a href="http://www.willszz.com/case/1.html"> <p class="nav_name">工程案例</p> <p class="nav_en">拍拍拍无挡视频免费1000successful case</p> <span class="nav_dot"></span> </a> </li> <!--新闻资讯--> <li> <a href="http://www.willszz.com/news/1.html"> <p class="nav_name">新闻资讯</p> <p class="nav_en">拍拍拍无挡视频免费1000Floor News </p> <span class="nav_dot"></span> </a> </li> <!--联系我们--> <li> <a href="http://www.willszz.com/lianxi/3.html"> <p class="nav_name">联系我们</p> <p class="nav_en">contact us</p> <span class="nav_dot"></span> </a> </li> </ul> </div> </div> </div> <!-- wap头部--> <div class="toubugg clear"> <img class="img1" src="http://www.willszz.com/style/images/logo.png" alt="Ƨ氏地板"> <img class="img2" src="http://www.willszz.com/style/images/biaotou.png" alt="Ƨ氏地板"> </div> <!-- wapD--> <div class="header_small"> <!-- <div class="header_small_btn"> <i class="fa-align-justify fa"></i> </div>--> <div class="header_small_nav"> <ul class="clear"> <li><a href="http://www.willszz.com">|站首页</a></li> <li><a href="http://www.willszz.com/plus/1.html">企业?/a></li> <li><a href="http://www.willszz.com/tiyumudiban/1.html">体育木地?/a></li> <!--<li><a href="http://www.willszz.com/wudaodijiao/1.html">舞蹈地胶</a></li>--> <li><a href="http://www.willszz.com/yundongdiban/1.html">q动地板</a></li> <!--<li><a href="http://www.willszz.com/sujiaodiban/1.html">塑胶地板</a></li>--> <li><a href="http://www.willszz.com/case/1.html">工程案例</a></li> <!--<li><a href="http://www.willszz.com/news/1.html">新闻资讯</a></li>--> <li><a href="http://www.willszz.com/lianxi/3.html">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> </div> <style> /*新增客服*/ .guanggao{ width: 160px; height: 450px; background-color: #009140; left: 0px; top: 26%; position: fixed; z-index:9999; } .guanggao .ggcbl{ text-align: center; } .guanggao #kf_pic{ margin-left: 22px; margin-top: 16px; } .guanggao #kf_text{ margin-top: 15px; } .guanggao #kf_text p{ font-size: 18px; color: white; } .guanggao #kf_text span{ margin-top: 10px; font-size: 12px; color: white; } .guanggao .ggcbl #num{ margin-top: 18px; margin-left: 20px; font-size: 14px; color: white; width: 120px; height: 30px; background-color: orange; border: 1px solid #bbb; border-radius: 4px; padding-top: 5px; } .guanggao .ggcbl #num a{ color: white; } .guanggao .ggcbl button{ margin-top: 3px; width: 120px; height: 30px; border: 1px solid #bbb; border-radius: 4px; font-size: 14px; color: white; background-color: orange; } .guanggao .ggcbl button a{ color: white; } .guanggao hr{ width: 120px; height: 1px; margin-top: 18px; margin-left: 22px; color: white; } .guanggao .kf_hj{ margin-top: 22px; } .guanggao .kf_hj p{ font-size: 18px; color: white; } .guanggao .kf_hj span{ font-size: 12px; color: white; } .guanggao .ggcbl #url{ width: 120px; height: 30px; color: #fff; border: 1px solid #bbb; border-radius: 4px; } #btn_dk { width: 120px; height: 30px; margin-top: 15px; border: 1px solid #bbb; border-radius: 4px; font-size: 14px; color: white; background-color: orange; display: inline; } .srk{ margin-top: 15px; } </style> <!--新添客服侧边?-> <div class="guanggao" id="guanggao_gg"> <div> <p style="float: right; margin-top: 2px; margin-right: 2px;" id="close"><img src="http://www.tiyushimudiban.com/templets/bona/picture/btn_gb.png" alt=""> </p > <div></div> </div> <div class="ggcbl"> <div class="kf_hj"> <p>客服热线</p> <span style=" font-size: 18px;">15300136663</span> </div> <div id="kf_text"> <p>在线客服</p> </div> <!-- <div id="num" > </div>--> <button></button> <button> </button> </div> </div> </div> <!--新添客服侧边?-> <!--资讯中心--> <div class="products_content "> <!--banner--> <div class="pro_content_banner"> <div class="pro_banner"><img src="http://www.willszz.com/style/images/products/banner.png" alt=""> </div> <div class="pro_nav"> <div class="container"> <div class="pro_nav_title"> <h2 class="en">Ou Shi</h2> <p class="name">Ƨ氏地板</p> </div> <div class="pro_nav_tab"> <a href="http://www.willszz.com/qiyexinwen/1.html">企业新闻</a> <a href="http://www.willszz.com/xingyezixun/1.html">行业资讯</a> </div> </div> </div> </div> <div class="container"> <div class="tab_container"> <div class="news_detail"> <div class="news_detail_title"> <h2>葫芦岛运动地板结?/h2> <div class="news_detail_data"> <span class="data_item">发布旉Q?span>2020/7/23 10:50:54</span></span> <span class="data_item">览人次Q?span><script src="/inc/AspCms_Visits.asp?id=1988"></script>?/span></span> </div> </div> <div class="new_detail_con"> <p><p>  葫芦岛运动地板结?/p> <p>  到力竭时达更高?987~1989q_HoritaTQPhilippeB{研I证实,除了骨骼肌收~过E中快慢肌纤l成分募集Ş式改变引L分肌电图QsEMGQ的中位频率QMFQ降低外Q骨Dl织内代谢物质尝试升高,也可能导致sEMG的MF下降的主要原因?989q_OrizoCQPeriniR{研I了׃头肌分别?0%?0%?0%?0%更大自主收羃QMVCQ负荷下静力工作臛_竭的EMG特点Q发现IEMG随时间增加,IEMG值改变率与运动强度无养IIFMG力竭态值是初始态的1.4倍?995q_West{h报道Q以30%Q?0%?5%更大自主收羃QMVCQ进行等长握力训l时Q疲劳EMG的IFMG呈非U性增加?/p> <center><img alt="" src="http://image.oushimdb.com.cn/33658.jpg"/></center> <p>  Ƨ氏品牌体育q动木地板自2003q出世以来,已ؓ国内?000多家体育场馆、舞台剧院以及各cd校的文体zd场馆提供了专业服务。欧氏品牌体育运动木地板原料都是来自中国东北原始林和俄|斯原始林。欧氏体育运动木地板取材都是大自然生态林木。欧氏在中国东北和俄|斯建有木材存储基地Q以保证公司原材料的及时供应和批量供应hgѝ如何从一|大树变成一块块高品质的体育q动木地板呢Q这需要有高科技的专业体育运动木地板生U来配置。设备都是从Ƨ美、日本进口的Q具有高水^加工_ֺQ达到行业先q水q뀂欧氏家族全部通过国家体育用品监督验中心检,通过IS09001质量理体系认证IS014001环境理体系认证?/p> <center><img alt="" src="http://image.oushimdb.com.cn/33659.jpg"/></center> <p>  每日用拧q不沾水的拖布进行清z,定期q行保养。综上所qͼq动木地板的质量保障主要有四大关键:含水率、加工和安装工艺、材质、日常维护。欧氏运动木地板工程师相信您只要做这四大关键Q运动木地板使用20q以上是没有问题的。欧氏运动木地板是中国体育运动木地板行业的民族品牌。欧氏运动木地板2003q创立,先后服务国内?000多家体育场馆、健w中心、剧院舞台。欧氏体育运动木地板U承“以客户Z心,以品质求生存”的理理念Q引q先q的生񔋂验设备,建立高于行业标准的企业内控标准,打造品质、创新、服务核心竞争力。企业先后通过ISO9001行业质量理体系、ISO14001行业环境理体系、OHSAS18001行业职业健康安全理体系、国家环保品质量检验监督中心认证、国家体育用品质量监督检验中心认证、CE(Ƨ盟强制)、d国DIN、行业羽联认证等数十多项行业机构认证?/p> <center><img alt="" src="http://image.oushimdb.com.cn/3366.jpg"/></center> <p>  当所有的木地板打完成后Q接着q行刮腻子、上艌Ӏ上漆,然后抛光。用与地板木屑混合的腻子,可以保证地板的本Ԍ地板不会被刮花。而刷漆这一步骤十分关键Q欧氏地板一般至刷3遍底漆,2遍面漆,遇到地板表面存有瑕疵的情况需多刷几遍底漆。当Ӟ地板漆采用的是聚氨酯双组分环保水性漆Q确保上漆后室内不会有异呻Iq种漆是专用的体育木地板漆,其耐磨性可以达C育木地板的要求。因动具有强度,按照地板的频J用程度来看,一般?-5q的体育木地板才会出现划痕、v漆、掉漆等问题Q不q对于欧氏地板而言Q一般进行翻新时Q是需要对地板的具体情况进行上门简单了解的Q一般可以保证地板的寿命?0q左叟뀂一旦出C划痕、v漆现象?/p> <script src="/inc/AspCms_VisitsAdd.asp?id=1988"></script></p> </div> </div> </div> </div> <!--资讯页分n--> <div class="news_detail_bot"> <div class="container clearfix"> <div class="left news_detail_fy"> 上一:<a href="/xingyezixun/1987.html">葫芦岛运动地板接什?/a> 下一:<a href="#">没有?</a> </div> </div> </div> </div> <!--一建拨?-> <a href="tel:15300136663" class="yjbddh"> <img src="http://www.willszz.com/images/yjbh.png" alt=""> </a> <!--底部--> <div class="footer" id="kfpjgiipo"> <div class="container"> <div class="footer_top clearfix"> <!--底部D--> <div class="left clearfix footer_top_l"> <!--企业?--> <dl class="footer_top_item wow fadeInUp" > <dt> <p>enterprise profile</p> <p>企业?/p> </dt> <dd><a href="http://www.willszz.com/plus/116.html">公司介绍</a></dd> <dd><a href="http://www.willszz.com/plus/115.html">企业生U?/a></dd> <dd><a href="http://www.willszz.com/plus/114.html">企业荣誉</a></dd> </dl> <!--体育木地?--> <dl class="footer_top_item wow fadeInUp" > <dt> <p>wood floor</p> <p>体育木地?/p> </dt> <dd><a href="http://www.willszz.com/floor/126.html">q动木地?/a></dd> <dd><a href="http://www.willszz.com/tiyumudiban/yundongmudibanfanxin/1.html">q动木地板翻?/a></dd> <dd><a href="http://www.willszz.com/tiyumudiban/zonghemudiban/1.html">实木地板</a></dd> <dd><a href="http://www.willszz.com/tiyumudiban/wutaimudiban/1.html">舞台木地?/a></dd> <dd><a href="http://www.willszz.com/tiyumudiban/lanqiumudiban/1.html">球木地?/a></dd> </dl> <!-- 舞蹈地胶3--> <dl class="footer_top_item wow fadeInUp" > <dt> <p>拍拍拍无挡视频免费1000Dance floor rubber</p> <p>舞蹈地胶</p> </dt> <dd><a href="http://www.willszz.com/wudaodijiao/jinkoudijiao/1.html">q口地胶</a></dd> <dd><a href="http://www.willszz.com/wudaodijiao/guochandijiao/1.html">国地胶</a></dd> </dl> <!-- q动地板4--> <dl class="footer_top_item wow fadeInUp"> <dt> <p>拍拍拍无挡视频免费1000Sports flooring</p> <p>q动地板</p> </dt> <dd><a href="http://www.willszz.com/yundongdiban/pingpangqiu/1.html">乒乓球地?/a></dd> <dd><a href="http://www.willszz.com/yundongdiban/yumaoqiu/1.html">毛球地?/a></dd> <dd><a href="http://www.willszz.com/yundongdiban/zonghediban/1.html">q动地胶</a></dd> </dl> <!-- 工程案例5--> <dl class="footer_top_item wow fadeInUp" > <dt> <p>拍拍拍无挡视频免费1000successful case</p> <p>工程案例</p> </dt> <dd><a href="http://www.willszz.com/case/sujiaodiban/1.html">q动地胶案例</a></dd> <dd><a href="http://www.willszz.com/case/stage/1.html">舞台地板案例</a></dd> <dd><a href="http://www.willszz.com/case/basketball/1.html">舞蹈地胶案例</a></dd> <dd><a href="http://www.willszz.com/case/mudiban/1.html">木地板案?/a></dd> </dl> </div> <!--底部D--end--> <dl class="footer_code wow fadeInUp" > <dt> <img src="http://www.willszz.com/style/images/logo.png"> </dt> </dl> </div> <div class="footer_adr wow fadeInUp" > <div class="clearfix footer_adr_in"> <div class="left footer_adr_l"> Copyright ? 2002-2019 北京Ƨ氏地板有限公司 版权所?Power by DedeCms</div> <div class="right footer_adr_r"> 京ICP?3050672?21</div> </div> <!--友情链接--> <!-- <style> .footer_adr_in li{ list-style: none; float:left; line-height:25px; margin-right:9px;} </style> <div class="clearfix footer_adr_in" id="youqingm" style="margin-top:0.2rem;"> <li><a href="http://www.losking.com" target="_blank"> 品牌{划公司 </a></li> <li></li> <li><a href="http://www.willszz.com/tiyumudiban/lanqiumudiban/1.html" target="_blank"> 球木地?</a></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li><a href="http://www.willszz.com/plus/1.html" target="_blank"> q动木地板厂?</a></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> </div>--> <!--友情链接-end--> </div> </div> </div> <!--js调用--> <script src="/style/js/jquery.min.js"></script> <script src="/style/js/wow.min.js"></script> <script src="/style/js/swiper.jquery.min.js"></script> <script src="/style/js/common.js"></script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script><script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?7f155eefc5394a54c03b8158f54fd9c1"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> </body> </html>